Holabit.US
Hãy đăng nhập để sử dụng chức năng


- Thu nhập trung bình 100-200.000 VNĐ/ngày
- Có thể nhận lương sau 1 tuần hoặc 1 ngày nếu làm nhiều.
Thanh toán qua ATM hoặc Thẻ cào và các dịch vụ Paygate Online khác (MoMo, VTCPay, Timo...)
- Làm nhiều lương nhiều và có thưởng cuối tháng.

Cách thức đăng ký
1. Đăng ký tài khoản tại ID.HolaBit.US (nhập chính xác số điện thoại)
2. Kích hoạt tài khoản và lưu giữ lại Mã an toàn (Được gửi qua số điện thoại của bạn)
3. Thông báo cho Quản lý qua SMS ( 0121.545.0121 ) nội dung:
- Holabit "Tên tài khoản" "Mã an toàn"
Ví dụ: Holabit ngoctram999 C2B47
4. Bấm vào nút Làm Việc để kiểm tra tình trạng tài khoản, nếu không có thông báo gì thì bạn đã có thể làm việc.